hlavní stránka » O PROJEKTU » Klíčové aktivity

Klíčové aktivity

Projekt se skládá ze 4 vzájemně propojených klíčových aktivit

  • Analýza a sběr dat
  • Výměna zkušeností
  • Politická doporučení
  • Diseminace doporučení

 

Analýza dat

Analytické postupy nabídnou relevantní data pro tvůrce politiky k vytvoření nových podmínek.

Sběr a analýza dat nabízí relevantní statistické informace pro další projektové aktivity.

Výměna zkušeností

Podstatnou část projektu tvoří debata s veřejností a odborníky, která je vedena prostřednictvím workshopů, seminářů, průzkumů a článků.

Dílčími aktivitami jsou:

  1. Identifikace dobré praxe na základě terénního šetření v samosprávách (ČR a EU)
  2. Dva workshopy zaměřené na dobrou praxi
  3. Seminář expertů zaměřený na inovativní politiky pro zdravé a aktivní stárnutí
  4. Veřejná debata k tématu aktivního stárnutí
  5. Návštěvy klíčových expertů v rámci EU zaměřené na aktivní stárnutí

Politická doporučení

Vytvořena bude Odborná zpráva zaměřující se na evropské politiky aktivního a zdravého stárnutí. Přenositelnost vybraných politik do České republiky bude dále diskutována na seminářích a při utváření politického rámce – „Strategický plán pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování služeb zdravotní a dlouhodobé péče.“

Pro samosprávy bude publikována Příručka s praktickými radami a doporučeními, jak efektivně plánovat a dohlížet na služby dlouhodobé péče při dodržení principů aktivního, zdravého a důstojného stárnutí.

Diseminace doporučení

Tyto aktivity mají navýšit povědomí o možnostech aktivního a zdravého stárnutí u relevantních tvůrců politiky, širší odborné veřejnosti a ostatních účastníků projektu.

Patří sem zejména systematické šíření výstupů projektu, pravidelné tiskové konference, realizace informačních seminářů a závěrečná konference.