hlavní stránka » O PROJEKTU

O projektu FRAM

Účelem projektu FRAM - Nový politický rámec pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí je vytvoření moderního politického rámce, který by zlepšil kvalitu, přístupnost a finanční udržitelnost služeb zdravotní a dlouhodobé péče a zároveň navýšil ekonomický potenciál aktivních seniorů.

Projekt se skládá ze čtyř propojených klíčových aktivit

  • Analýza a sběr dat
  • Výměna zkušeností
  • Politická doporučení
  • Diseminace doporučení

K získání dostatečných podkladů pro navržení politiky proběhne v rámci projektu debata expertů a veřejnosti, která se bude skládat z určení dobré praxe na regionálních i národních úrovních, přímých návštěv a seminářů a workshopů.

Na konci projektu bude navržen a publikován národní politický rámec - „Strategický plán pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování služeb zdravotní a dlouhodobé péče“ a „Příručka pro samosprávy.“

Projekt sám o sobě chce navyšovat povědomí o možnostech aktivního, zdravého a důstojného stárnutí a měnit pohled na tento fenomén tak, aby se z hrozby stala příležitost.

Projekt trvá dva roky, od prosince 2011 do listopadu 2013, a je financován z programu Evropské unie Progress. Projekt je spolufinancován i Ministerstvem zdravotnictví České republiky.