hlavní stránka » O PROJEKTU » Partneři

Partneři

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ)

Realizátorem projektu je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Má celkovou odpovědnost za implementaci a správu projektu. V rámci projektu odpovídá za organizaci úvodní konference a  analytické aktivity. V  procesu tvorby politiky je odpovědné za šíření odborné zprávy, vytvoření strategického plánu, návštěvy klíčových úředníků v zemích EU a organizaci semináře s experty.

Ministerstvo dále odpovídá za tvorbu nové legislativy. Spolupracuje při konzultacích identifikujících dobré praxe, vytváření Příručky pro samosprávy. Ministerstvo zdravotnictví projekt spolufinancuje.

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče na Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze (CELLO)

CELLO je think-tankem (expertní skupinou) působícím při Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze. Hlavními cíli centra je propagovat a zlepšovat kvalitu dlouhodobé péče, sdílet zkušenosti a dobré praxe v oblasti dlouhodobé péče a stárnutí. Centrum se zabývá celou škálou výzkumných a profesních aktivit, které se všechny týkají rozvoje péče dlouhodobé a stárnoucí.

CELLO zodpovídá za identifikaci dobré praxe u samospráv v České republice i na evropské úrovni, vytvoření Příručky pro samosprávy a debatu s veřejností.

European Centre for Social Welfare Policy and Research (AU)

European Centre for Social Welfare Policy and Research je mezivládní organizace přidružená k OSN, která se zabývá všemi aspekty sociální politiky a jejího výzkumu.

Centrum je odpovědné za sledování stávajících politických programů na podporu aktivního a zdravého stárnutí a organizaci workshopu s účastí českých a rakouských klíčových hráčů.