hlavní stránka » O PROJEKTU » Výstupy projektu

Výstupy projektu

Cílem výstupů projektu je:

  • Zvýšit povědomí o tématu aktivního a zdravého stárnutí a udržitelnosti služeb zdravotní a dlouhodobé péče v České republice.
  • Poskytnout přehled a navýšit povědomí o rozsahu problému stárnutí, závislosti na péči, zdravotním stavu, ekonomické situaci a invaliditě stárnoucí populaci v České republice.
  • Navýšit zkušenost samospráv s potřebami zranitelných skupin a neformálních pečovatelů.
  • V dlouhodobém horizontu snížit náklady na zdravotní a sociální péči prostřednictvím nových opatřeních a politik podporující aktivní a zdravé stárnutí.
  • Poskytnout instrukce a nástroje pro samosprávy, aby mohly nezávisle plánovat, vydávat a finančně řídit služby zdravotní a sociální péče.
  • Navýšit know-how představitelů samospráv a poskytovatelů praktických opatření o nástroje podporující aktivní stárnutí v komunitách.
09.12.2013

Strategický plán projektu FRAM

Výstup projektu